Besøg også FTO Online booking Tilskud via sygesikring

ULRUS Udvidet LændeRyg Undersøgelse

Som et led i Region Syddanmarks overordnede strategi på rygområdet tilbyder regionen pr. 1. august 2011 de praktiserende læger mulighed for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse hos specialuddannede fysioterapeuter.

I forbindelse med ordningen har Region Syddanmark indgået aftale med specialuddannnede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.

Et af formålene med undersøgelsen er at give de praktiserende læger et tilbud om undersøgelse af de rygpatienter, hvor lægen føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning for at kunne tage stilling til det videre forløb.

Patienten kan forvente at blive undersøgt hos fysioterapeuten indenfor 1 uge efter patientens første henvendelse.

Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer. Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning. Udover ovennævnte er det overordnede formål via datafangst også at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Middelfart, således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning. (kilde: reg.syddanmark)

Ulrus som undersøgelse er hos fysioterapeut Ulla Fjor Hansen på vores Klinik I Næsby. Du skal bruge en speciale henvisning til Ulrus. Snak med din læge om henvisning.

  • Uden tilskud fra "Danmark"
  • Med tilskud fra "Danmark"
Første konsultation
262,47 kr
129,47 kr
Opfølgende undersøgelseskonsultation
166,89 kr
78,89 kr
Undersøgelsesrapport
0,00 kr
0,00 kr

Hos os er du i gode hænder. Vi følger dig altid hele vejen.

Funktionel Fysioterapi

Spring køen over!

Book online her!
Besøg os på facebook

Funktionel Fysioterapi er vokset ud af vores lokaler på Tarupvej 80 og vil fra januar 2019 være at finde i vores nye lokaler på Thulevej 14 - godt 500 meter herfra.

Du kan læse mere om vores tiltag her: https://goo.gl/Kgc6Mg

I samme omfang bliver Funktionel Fysioterapi lagt sammen med vores træningscenter under navnet FTO - Fysioterapi Træning Odense.

Klik på billedet herunder for at gå til www.fto.dk

Mange hilsner
FTO (Funktionel Fysioterapi)